Juryens uttalelse:
Original løsning på samtlige oppgaver. Godt fotografi. Gjennomtenkte, velkomponerte bilder. God fargebruk. Iscenesatte bilder, og det kan slå begge veier, men hun får det til. Et visst humør som gjør seg gjeldende hele veien, litt sånn vittig. Varierer mellom distanse og nærhet i bildene. Stort spenn av stemninger i bildene. Tolkningene er ikke opplagte. Mye bokstavelig tolkning av temaer i seriene, men ikke her – hun er djerv i tolkningene og tør å kjøre på litt.